sobota, 28 marca 2015

Misterium o Spowiedzi Świętej.


Każdego roku bracia postulanci w okresie Wielkiego Postu przygotowują Misterium dotyczące Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Tak też było i w tym roku, jednak tegoroczne Misterium nie było poświęcone dosłownie tematyce wyżej wspomnianej, ale tajemnicy Spowiedzi Świętej. Była to kontynuacja Misterium o Eucharystii, które było przedstawiane trzy lata temu w kobylińskim kościele. W Misterium tym byli zaangażowani także parafianie. Misterium odbyło się trzykrotnie: w sobotę przed Niedzielą Palmową, w Wielki Poniedziałek oraz w Wielki Wtorek o godz. 19.30. To misterium było doskonałą sposobnością do dobrego przygotowania się do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz